1 lipca w piątek w Gębicach zostało otworzone Centrum Komunikacji Społecznej. Jest to wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i mogileńskich władz samorządowych. Mieszkańcy wsi będą mieli dostęp do Internetu, możliwość przeczytania codziennej prasy. Na miejscu działać będzie także punkt pocztowy umożliwiający dostęp do faksu i kserokopiarki.
Centrum Komunikacji Społecznej w Gębicach mieści  się w lokalu biblioteki.