Dnia 26 października w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie rozpoczynające obchody 60 – lecia biblioteki. Na uroczystość przybyła dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Ewa Stelmachowska z instruktorem Danutą Kaczmarek, władze samorządowe: burmistrz Jacek Kraśny, v-ce burmistrz Przemysław Majcherkiewicz, skarbnik gminy Emilia Gałęzewska, starosta Tomasz Barczak, kierownik Archiwum Państwowego w Inowrocławiu dr Lidia Wakuluk i pracownicy z  biblioteki z Jezior Wielkich, Strzelna i Trzemeszna. Dyrektor biblioteki Maria Chmielewska przywitała gości i przyjęła życzenia od zaproszonych gości. Pracownik Zofia Zielińska przedstawiła historię biblioteki. Dr Lidia Wakuluk dokonała otwarcia wystawy materiałów archiwalnych Życie kulturalne  Mogilnian pierwszej połowy XX wieku i Mogilno na starej fotografii.