Spotkanie z Karoliną Michalską autorką pracy magisterskiej:
„Dzieje cmentarzy parafialnych w Mogilnie”.


Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie dzięki współpracy z Mogileńskim Towarzystwem Kultury gościła Karolinę Michalską , absolwentkę UAM w Poznaniu, autorkę pracy magisterskiej poświęconej mogileńskim cmentarzom parafialnym.
Prelegentka przedstawiła historię pochówków i związanych z nimi obyczajów jakie od średniowiecza po czasy współczesne panowały w naszym regionie. Goście licznie przybyli na spotkanie poznali najdawniejsze miejsca grzebania zmarłych jakimi były tereny przy nieistniejącym dziś kościele św. Klemensa oraz kościele p.w. św. Jakuba. Autorka omawiała historię cmentarzy parafialnych, ale wspominała także o zlikwidowanych dziś nekropoliach ewangelickiej i żydowskiej.
Mówiła o roli jaką w organizowaniu i porządkowaniu miejsc pochówków odegrali zasłużeni dla naszego miasta ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Mieczysław Borowski. Dzięki dociekliwości Karoliny Michalskiej udało się udokumentować iż mogileński cmentarz należy do najstarszych czynnych w Polsce nekropolii. Swą wypowiedź autorka zilustrowała multimedialną prezentacją fotografii klasztornych podziemi kryjących najdawniejsze pochówki na naszym terenie a także najstarszych i najciekawszych architektonicznie nagrobków. W prezentacji znalazły się także zdjęcia grobowców osób zasłużonych dla naszej ziemi oraz pomników związanych z jej historią.
Podczas dyskusji, która wywiązała się po prelekcji, informacje o mogileńskim oraz okolicznych często zapomnianych od dawna cmentarzach uzupełniali, po raz kolejny bardzo licznie zebrani, goście Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Wśród nich inicjator renowacji najstarszych i najcenniejszych obiektów sztuki sepelkularnej parafialnych nekropolii w Mogilnie Radosław Trepiński oraz dr Danuta Konieczka Śliwińska - historyk ; autorka prac poświęconych m.in. historii klasztoru benedyktynów w Mogilnie.
O inicjatywie wydania przewodnika po mogileńskim cmentarzu poinformowała prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury Teresa Kujawa jednocześnie zwracając się z apelem o informacje na temat zasłużonych dla miasta osób spoczywających na tutejszym cmentarzuobrazek