Spotkanie autorskie Mirosława Puszczykowskiego.


Mirosław Puszczykowski – ur. w 1958r. W Inowrocławiu, mieszka w Mogilnie. Pracuje w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A. w Kopalni Mogilno na stanowisku sztygara zmianowego.
Debiutował w warszawskim miesięczniku „Własnym Głosem”. Jest autorem czterech tomików poetyckich: „W kryształach soli” (1992), „Pozwólcie ptakom śpiewać”(1994), „Matka krwistego jabłka” (1997), „Kroplą słów pozostać” (2000). Publikacje w prasie lokalnej oraz w pracach zbiorowych, m.in. O poezję jasną i przewodnią, Strofy do Popiela, Uśmiech losu, , Dogonić słowo, Kształt miłości, Pierwsza niech idzie wiosna, Sursum Corda. - Wybór poezji religijnej. Laureat literackich konkursów ogólnopolskich.
Jesień 2005 roku przyniosła poecie kolejne laury. W październiku uzyskał wyróżnienie w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Edwarda Szymańskiego za wiersz „Sprzedawca jemioły” oraz w X Ogólnopolskich prezentacjach Twórczości Świdnik 2005 r. za wiersz „Na początku wieku”.

Sprzedawca jemioły                                  

twarz życiem pociemniała                         
oczy wyblakły niepokojem                        
i wiary co dzień mniej                              
ptaki mają już dość                                  
jego grzebania w śmietnikach                    
słońce też się odwróciło 

dziś sprzedaje szczęście innym                
jego jemioła straciła sens
kupił sobie rybę                                         
przydałby się Chrystus 
pluje na cały świat                                   
a milczące kamienie                                 
dzielnie to znoszą
                                                                                                    

dziś sprzedaje jemiołę                               
jutro może duszę                                       
Aniołowie jeszcze spod nóg                       
zbierają ciernie                                          
ale jest zbyt pokaleczony                           
 

Na początku wieku

na początku wieku
żywot maluje się trwogą
wielu zaciska pięści
wielu słabnie w dekalogu
nie zbierają ci co sieją
z Chrystusem w dłoni
łzy ocierane słowem nie pomagają
sznur nadziei coraz cieńszy

na początku wieku
dramatyczne akty
usta pełne przekleństw
chleb tylko dla wybranych
w chaosie polityki
zagubiono człowieka
wynaleziono jednak klonowanie
ci w bieli chodzą na czarno
czarni chodzą kolorowo
cała nadzieja w nowym
i w nowym tysiącleciu

Sukcesem Mirosława Puszczykowskiego jest także kolejny tomik poezji „Na przedmieściu dobrego czasu” ..


obrazek

Wieczór 7.02.2006roku upłynął w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej pod znakiem poezji. Na spotkanie autorskie będące jednocześnie promocją najnowszego tomiku poezji „Na przedmieściu dobrego czasu” swych czytelników i przyjaciół zaprosił Mirosław Puszczykowski. Współorganizatorami spotkania była Miejska Biblioteka oraz Mogileńskie Towarzystwo Kultury. Gości powitała Maria Chmielewska dyrektor biblioteki, ale właściwą prezentacją autora były jego wiersze czytane i interpretowane przez Małgorzatę Małecką oraz Mirosława Puszczykowskiego. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się zarówno wiersze odzwierciedlające problemy współczesnego człowieka, poruszające wydarzenia ( co świadczy o wrażliwości autora na otaczającą go rzeczywistość), oraz zarazem subtelne jak i śmiałe erotyki. Te ostatnie znalazły największe uznanie wśród publiczności.

Poznawszy okruchy twórczości Mirosława Puszczykowskiego goście, autora i biblioteki, poświęcili czas na dyskusję o sensie poezji i poety, ich miejscu we współczesnym rozpędzonym świecie. Podziękowanie, akwarelę - impresję słup soli wręczył autorowi poeta, prozaik i krytyk inowrocławski Roman Senski.