Starostwo Powiatowe  w Mogilnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Archiwum Państwowe w Inowrocławiu
 

zapraszają na otwarcie wystawy

 

Powiat Mogileński w archiwaliach

 

słowo wstępne wygłosi dr Lidia Wakuluk

  

Spotkanie odbędzie 11.05.2006 r.

w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Narutowicza 1, w Mogilnie