W czwartek 11 maja 2006r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyło się otwarcie wystawy „Powiat Mogileński w Archiwaliach”. Gości powitała dyrektor Maria Chmielewska. Organizatorami ekspozycji, której miejsca użyczyła Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, byli Archiwum Państwowe w Inowrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Mogilnie.
Referat o historii mogileńskiego powiatu sięgającej roku 1818 wygłosiła dr Lidia Wakuluk kierownik Archiwum Państwowego w Inowrocławiu. Goście obecni na spotkaniu mogli poznać strukturę i rolę powiatu w latach zaborów i okresie międzywojennym a także w latach powojennych aż do reformy likwidującej w 1975 roku te jednostki administracyjne. Tych lat dotyczą także prezentowane materiały archiwalne.
Dr Lidia Wakuluk zapraszała do korzystania z inowrocławskich zasobów archiwalnych dostarczających bogatej wiedzy wszystkim zainteresowanym historią naszego regionu.
O Powiecie Mogileńskim odrodzonym w 1999 r. mówił Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawiając jednostki organizacyjne powiatu oraz ich zadania i uprawnienia.obrazek


obrazek