Dnia 22 maja 2006 r. w Foyer Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbył się uroczysty wojewódzki Dzień Bibliotekarza. Marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Waldemar Achramowicz zaprosił wyróżnionych bibliotekarzy województwa, aby podziękować za dotychczasowy trud w promowaniu książki. Z powiatu mogileńskiego wyróżniono następujących bibliotekarzy:

dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Marię Chmielewską,

kierownika działu opracowań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Bożenę Łączną,

kierownika Biblioteki Publicznej Gminy w Dąbrowie Hannę Hałajczak,

kierownika Biblioteki Gminnej w Jeziorach Wielkich Halinę Kowalską,

kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelnie Zofie Nowak - Paczkowską

obrazek