Regulamin konkursu "Zapraszam do...... w powiecie mogileńskim".

 

  1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie oraz pełniąca obowiązki biblioteki powiatowej Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.

  1. Celem konkursu jest:

-  podniesienie i propagowanie wiedzy o poszczególnych miejscowościach powiatu mogileńskiego ( przyrodzie, tradycjach, historii i kulturze),

-  rozwijanie zainteresowania młodzieży historią i walorami turystycznymi rodzinnych miejscowości ,

-  gromadzenie materiałów i informacji dotyczących regionu,

-  rozwijanie umiejętności plastycznych lub literackich młodzieży.

 

  1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci szkół podstawowych oraz młodzież szkół gimnazjalnych powiatu mogileńskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych dla szkół podstawowych kl. I – III oraz IV – VI oraz odrębnie dla gimnazjów.

  1. Uczestnicy są proszeni o wykonanie przekonującego zaproszenia zachęcającego do odwiedzenia ich miejscowości. Zaproszenie może mieć formę pracy plastycznej (folder, reklama, przewodnik) lub listu do przyjaciela. List powinien opisywać walory reklamowanej miejscowości (warto wykorzystać wiedzę etnograficzną, historyczną, geograficzną i wszelkie ciekawostki, podania a nawet przepisy kuchni regionalnej). Powinien też być napisany zgodnie z zasadami sztuki epistolograficznej zawierać datę, nagłówek oraz podpis autora lub autorów.
    Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.

  1. Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych i drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

  1. Prace prosimy do 31.05.2007 r.dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie;

            a) pocztą na adres:

                Miejska  Biblioteka Publiczna

                w Mogilnie

                ul. Narutowicza 1

                88 - 300 Mogilno

 

           b) przekazać osobiście w wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

               ul. Narutowicza 1  

 

          c) prace literackie : List do przyjaciela... można przesłać pocztą elektroniczną na adres

  biblioteka@mbp.mogilno.pl