Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
otrzymała dofinasowanie z MKiDzN z Priorytetu Promocja czytelnictwa
na zadanie Książka rozwija wyobraźnie.
W ramach odbędą się trzy spotkania 29.11.2007 z Izabellą klebańską.
Spotkania odbędą się w szkołach podstawowych w Wylatowie, Gębicach i SP Nr 3 w Mogilnie