Mogileńskie Towarzystwo Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

w Mogilnie

 

zapraszają na

 

promocję albumu

 

Mogilno

na dawnej i współczesnej fotografii

 

w opracowaniu

Andrzeja Konieczki

Przemysława Majcherkiewicza

 

słowo wstępne

dr Danuta Konieczka - Śliwińska

 

Czwartek 15.05. 2008 r. godz. 17.00

sala USC Urzędu Miejskiego

ul. Narutowicza 1, Mogilno