MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

                                                 w Mogilnie

 

zaprasza do udziału w konkursie

MOJA MAŁA OJCZYZNA za 10 lat -

list do przyszłych pokoleń

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży powiatu mogileńskiego

w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy 4 -6,

- gimnazja

 

Celem konkursu jest znalezienie inspiracji oraz rozwój wyobraźni

a także umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną. Okazją

do jego ogłoszenia jest 10 rocznica powstania powiatu mogileńskiego.

 

Zadaniem uczestników jest stworzenie listu adresowanego do

mieszkańców naszego regionu i przeznaczonego do lektury za 10 lat.

List powinien opowiadać o autorze, jego rodzinie, środowisku,

miejscowości w 2018 r.

Interesujący tekst, powinien zawierać wiele informacji, nie ograniczać

wyobraźni ale także zachowywać wszelkie formy sztuki epistolarne

zgodnie z którą konieczne jest umieszczenie daty, miejsca powstania,

nagłówka(adresata), wstępu, rozwinięcia oraz typowego zakończenia

z podpisem autora.

Nie powinien przekraczać 2 stron formatu A4, należy umieścić

 w kopercie z podanym adresem zwrotnym. Mile widziane teksty

pisane ręcznie. W przypadku prac o nowatorskim kształcie należy

 dołączyć metryczkę z danymi nadawcy.

Komisja konkursowa oceni treść, ortografię listów i pomysłowość

nadawców.

 

                        

Pracę prosimy nadesłać do 15.06.2008 r. na adres:

                               

                                              Miejska Biblioteka Publiczna

                                                    Plac Wolności 22

                                                       88-300 Mogilno

 

                                              Miejska Biblioteka Publiczna

                                                       ul. Narutowicza 1

                                                      88 - 300 Mogilno

                                         

                                                PRZEWIDZIANE NAGRODY