Miejska Biblioteka Publiczna

w Mogilnie

Mogileńskie Towarzystwo Kultury

 

zapraszają

na spotkanie

z Elżbietą Nowosielską

 

 

Czwartek 21.05.2009 r., godz. 17.00

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Narutowicza 1, Mogilno
Elżbieta Nowosielska – studia polonistyczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Życie zawodowe związała z oświatą. Laureatka konkursów poetyckich o zasięgu ogólnopolskim. Autorka podręczników  języka polskiego. Za działalność kulturalną i oświatową otrzymała medale: Jakuba Wojciecha, Edwarda Stachury i Czesława Miłosza. Wydała kilka tomików poezji: Idę twoim rytmem od liścia do liścia, Wszystko ptakom opowiem, Nie czekam innego nieba, Pięć stron mojego świata, Poetycki kalendarz.