Struktura zbiorów w bibliotekach gminy Mogilno za rok 2009

Ogółem

Literatura dla dzieci i młodzieży

Literatura dla dorosłych

Literatura popularno - naukowa

Czasopisma

Mogilno

66.438

12.427

22.699

31.312

161

Gębice

13.290

2.795

6.000

4.495

-

Wylatowo

9.673

2.536

4713

2.424

-

Gmina razem

89.126

17.758

33.396

37.972

-