Wypożyczenia gminy Mogilna w 2009 r.

Ogółem

Dzieci

Dorośli

Inne

MBP ul. Narutowicza 1

25.997

6.620

12.231

7.146

Wypożyczalnia

25.641

-

23.497

2.144

Oddział dla Dzieci

12.354

10.891

967

496

Mogilno ogółem

63.992

17.511

36.695

9.786

Gębice

7.162

2.394

3.461

1.307

Wylatowo

1.772

1.214

358

200

Gmina ogółem

72.926

21.119

40.514

11.293