Czytelnicy gminy Mogilno w 2009 r. według zatrudnienia

Uczniowie Studenci Pracownicy umysłowi Robotnicy Rolnicy Inni zatrudnieni Bezrobotni

MBP ul. Narutowicza1

565

230

382

20

16

107

325

Wypożyczalnia

279

250

246

88

19

32

341

Oddział dla Dzieci

771

2

13

-

-

-

1

Ogółem Mogilno

1.615

482

641

108

35

139

667

Gębice

310

18

38

19

15

46

8

Wylatowo

145

-

9

-

1

-

7

RAZEM GMINA

2.070

500

688

127

51

185

682