Czytelnicy gminy Mogilno według wieku w 2009 r.

Ogółem do 15 lat 16 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 60 Powyżej 60 lat

MBP ul. Narutowicza 1

1.645

188

323

426

495

155

58

Wypożyczalnia

1.255

-

234

305

423

203

90

Oddział dla Dzieci

787

721

50

4

11

1

-

Ogółem Mogilno

3.687

909

607

735

929

359

148

Gębice

454

248

55

33

55

43

20

Wylatowo

162

137

8

-

13

1

3

RAZEM GMINA

4.303

1.294

670

768

997

403

171