REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNO -

PLASTYCZNEGO

‘ŚCIEŻKAMI KSIĘDZA PIOTRA WAWRZYNIAKA’

 

 

 

1.     Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

2.     Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów wiedzą o najwybitniejszych postaciach ziemi mogileńskiej

- propagowanie Mogilna jako miejsca działalności ks. Piotra Wawrzyniaka

- rozwijanie zdolności plastycznych wśród uczniów

 

3.     Uczestnicy konkursu: dzieci szkół podstawowych gminy Mogilno,

      klasy I – III

 

4.     Zadania dla uczestników:

- Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej miejsce w Mogilnie związane z postacią ks. Piotra Wawrzyniaka ( praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia w dowolnej technice plastycznej)

 

I etap  - szkolny, przeprowadza każda ze szkół we własnym zakresie.

 5 najlepszych prac, wyłonionych podczas konkursu szkolnego należy przesłać na adres :

  

 Miejska Biblioteka Publiczna

     88 – 300 Mogilno

     ul. Narutowicza 1

Prace muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna.

Termin nadsyłania prac upływa 7 maja 2010 r.

 

II etap międzyszkolny5 osobowe zespoły laureatów I etapu

( plastycznego)wezmą udział w zajęciach, podczas których będą rozwiązywać zadania oraz łamigłówki (np. portret księdza Wawrzyniaka lub jego autograf z puzzli), rozpoznawać przedmioty związane z jego działalnością itp.

Zajęcia odbędą się 28 maja 2010 r.

 

5.     Oceny prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatora. Przewidziano nagrody indywidualne za najlepsze prace plastyczne.

Organizator przewidział także nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w rozwiązywaniu zagadek i łamigłówek związanych z ks. Piotrem Wawrzyniakiem.

6.     Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

7.     Postanowienia końcowe :

 

- przesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.

- regulamin konkursu, karty zgłoszenia  dostępne będą w siedzibie MBP w Mogilnie oraz na stronie internetowej organizatora www.mbp.mogilno.pl, www.mogilno.pl oraz www.powiat.mogilno

 

 

 

Informacje o konkursie można uzyskać

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie, ul. Narutowicza 1,

Tel. 052 3185508