Regulamin konkursu plastycznego

 

Kostium przedstawiający postać z baśni Andersena

 

organizowanego

przez Miejską Bibliotekę Publiczną

 w Mogilnie

 

 

Cele konkursu:

 

Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości, wyobraźni oraz plastyczności dziecka.

 

 

  1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z gminy Mogilno, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach oraz dzieci z przedszkoli klas „0”.
  2. Uczestnicy przygotują kostium dowolnie wybranego bohatera baśni Hansa Christiana Andersena z dowolnych materiałów:

-         Stroje postaci wykonujemy z powszechnie dostępnych materiałów
i przedmiotów: papier, bibuła, niedrogie podkoszulki, niepotrzebne niezniszczone ubrania z domowej szafy, farby do malowania twarzy, kolorowa podszewka.

-         Uczestnicy może zgłosić do konkursu jeden, samodzielnie wykonany kostium.

-         Strój oraz charakteryzację przedstawiamy na własnej osobie.

-         W konkursie biorą udział także stroje wykonane podczas warsztatów.

 

3.      Konkurs obejmuje dwa etapy: szkolny i międzyszkolny.

 

-        Etap szkolny: przeprowadza każda ze szkół we własnym zakresie. Trzech uczestników wyłonionych podczas konkursu.

-        Etap międzyszkolny: w finale będą oceniane po trzy prace wytypowane
z każdej szkoły.

 

 

4.      Zajęcia odbędą się  listopadzie 2010 r.   

5.      Powołane przez organizatora jury będzie wybierać spośród wszystkich uczestników II etapu:

 

-        miss Andersena,

-        mistera Andersena

-        I wicemiss

-        I wicemister

-        II wicemiss

-        II wicemister

-        Miss elegancji

-        Mister elegancji

-        Miss publiczności

-        Nagroda za najciekawszy i najbardziej oryginalny kostium

 

6.      Oceny prac plastycznych dokona jury powołane przez organizatora. Przewidziano nagrody indywidualne za najlepsze prace plastyczne.

7.      Regulamin konkursu dostępny będzie w siedzibie MBP w Mogilnie oraz na stronie internetowej organizatora www.mbp.mogilno.pl.

 

 

Informacje o konkursie można uzyskać

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

 

ul. Narutowicza 1, tel. 52 3185508

ul. Pl. Wolności 22, tel. 52 3152594

 

Organizator prosi szkoły o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie do 20.10. 2010 r.

 

 

 

Konkurs dofinansowany przez

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego