Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie z okazji 205 rocznicy urodzin i 135 rocznicy śmierci Hansa Christiana Andersena przygotowała cykl zajęć dla dzieci.  Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zorganizowanie zadania. W ramach zadania odbyły się warsztaty literacko dziennikarskie prowadzone przez Teresę Kujawę emerytowaną nauczycielkę języka polskiego, prezesa Mogileńskiego Towarzystwa Kultury,  byłego redaktora Rozmaitości Mogileńskich. Dzieci poznały biografię Andersena, technikę wywiadu i przygotowały listy do Andersena.

Udział w zajęciach miały dzieci z Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie, z Szkoły Podstawowej w Wylatowie, z Szkoły Podstawowej
w Kwieciszewie i Szkoły Podstawowej w Gębicach.

Warsztaty turystyczno – krajoznawcze Dania – ojczyzna Andersena przygotowała Elżbieta Sobkowiak pracownik Biblioteki Pedagogicznej, przewodnik Szlaku Piastowskiego. Podczas zajęć wykorzystano barwną, bogatą prezentacje multimedialną, w której omówiono warunki geograficzne Danii, zabytki Kopenhagi, Legoland i Odense miasto Andersena. Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie, pracowały w grupach, miały także ćwiczenia rozluźniające. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Szkoły Podstawowej w Wylatowie
i w Gębicach.
 

Stefania Barańska przeprowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci ze Szkół Podstawowych
w Wylatowie, Padniewie, Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 2 w Mogilnie. Dzieci przygotowały stroje do postaci z baśni Andersena dowolną technika plastyczną. Dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach dodatkowo był ogłoszony konkurs plastyczny. W konkursie uczestniczyły także dzieci z przedszkoli. 10 grudnia odbył się pokaz strojów. Jury nagrodziły strój I wicemiss Dziewczynkę z zapałkami, II wicemiss Calineczkę, mistera Kaja, wicemistera Świniopasa, Miss Publiczności Małą Syrenkę, Miss Elegancji Brzydkie Kaczątko.

W czasie warsztatów integracyjnych prowadzonych przez bibliotekarkę Marię Czerwińską dzieciom przybliżył się świat baśni Andersena poprzez zabawę: krzyżówki, guizy, rebusy.

Najaktywniejsi uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, kubki z nadrukami z baśni Andersena, dyplomy.