Struktura zbiorów w bibliotekach gminy Mogilno za rok 2010

Ogółem

Literatura dla dzieci i młodzieży

Literatura dla dorosłych

Literatura popularno - naukowa

Czasopisma

Mogilno

67.591

12.825

23.399

31.367

161

Gębice

13.516

2.882

6.124

4.510

-

Wylatowo

9.852

2.612

4.813

2.427

-

Gmina razem

90.571

18.234

34.226

38.111

-