Informacja dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie informuje, że z dniem 1 września 2011 r., wprowadza się elektroniczne karty czytelnika z kodem kreskowym. Czytelnik otrzymuje jedną kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Od tego dnia rozpocznie się także elektroniczne wypożyczanie książek. Kartę czytelnika czytelnik otrzymuje na podstawie karty zapisu i okazanego dowodu tożsamości z numerem PESEL, a w przypadku niepełnoletnich na podstawie zapisu, poręczonego przez jednego z rodziców lub osobę poręczającą.

Karta czytelnika jest własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Utratę lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszt wystawienia duplikatu karty ponosi czytelnik - jest to kwota 2 złotych. Duplikat karty wydaje się czytelnikowi po zgłoszeniu o utracie lub zniszczeniu karty. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie - czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

Z A P R A S Z A M Y