REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNO – TURYSTYCZNEGO

dla Szkół Podstawowych w kategorii kl. II – III i kategorii kl. IV-VI

(X edycja "Konkursu wiedzy o Mogilnie")

"Co wiesz o ziemi mogileńskiej?"

 

1. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie

Mogileńskie Towarzystwo Kultury

2. Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów wiedzą o najwybitniejszych postaciach ziemi mogileńskiej,

- propagowanie wiedzy o ziemi mogileńskiej wśród dzieci,

- przybliżenie młodemu pokoleniu miejsc pamięci narodowej związanych z ważnymi

wydarzeniami w historii Polski tj.: tablice, pomniki (powstania, II wojna światowa),

- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych,

- dostarczanie dzieciom satysfakcji z możliwości uzyskania sukcesu.

3. Termin, miejsce:

4.XI.2011 r. (piątek) godz.13.00

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Narutowicza 1

kategoria kl.II -III sala USC ul. Narutowicza 1

kategoria kl. IV-VI sala – czytelnia MBP ul. Narutowicza 1

4. Odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu:

Renata Marciniak, Sabina Karulska, Lidia Ostrowska, Jarosława Garsztka, Dorota Szypura, Maria

Czerwińska, Magdalena Stoińska

5. Warunki uczestnictwa:

kategoria klas młodszych – uczestnikami mogą być uczniowie kl. II – III

kategoria klas starszych – uczestnikami mogą być uczniowie kl. IV – VI

szkoła zgłasza 3 – osobowe zespoły uczniów z każdej kategorii

szkoła przesyła karty zgłoszeń na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna – Oddział dla Dzieci

ul. Plac Wolności 22 (Aleje)

tel. 52 315-25-94

termin zgłoszeń do 10 października 2011 r.

uczestnicy przybywają z nauczycielem lub opiekunem

6. Zagadnienia konkursowe:

prezentowanie wiedzy o Mogilnie,

• historia,

• obiekty zabytkowe,

• miejsca pamięci,

• położenie

• władze samorządowe (gminne, powiatowe)

• posługiwanie się planem miasta

7. Organizacja konkursu:

uczniowie wykonują zadania indywidualne i w zespołach,

prace ocenia komisja powołana przez organizatorów,

czas trwania konkursu ok. 2 godzin,

za zajęcie I,II,II miejsca zespoły otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy,

regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.mbp.mogilno.pl,www.mogilno.pl

Informacje o konkursie można uzyskać:

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

ul. Narutowicza 1

TEL. (52) 318-55-08

ul. Plac Wolności 22 (Aleje)

TEL. (52)315-25-94

 

KONKURS DOFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MOGILNO