obrazek    

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie w kwietniu przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca zawiązując partnerstwo z bibliotekami gminny Dąbrowa, Janikowo i Strzelno.

Program prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczenstwa Informacyjnego powołaną przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, która dysponuje grantem w wysokości 28 mln dolarów przekazanych przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Celem programu jest:

 • upowszechnianie dostepu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • umożliwienie poszerzenia kompetencji bibliotekarzy,
 • zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek - tworzenie koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek.

W ramach programu biblioteki z gminy Mogilna otrzymały:

 • 4 zestawy komputerowe,
 • 3 urządzenia wielofunkcyjne ( drukarka, skaner, ksero),
 • laptop,
 • rzutnik i ekran,
 • drukarkę A3
 • 3 aparaty fotograficzne.

Łączna wartość sprzętu to około 21 tysięcy złotych.

Ponadto pracownicy bibliotek uczestniczą w szkoleniach rozszerzających kompetencje bibliotekarzy:

 • Szkolenia podstawowe - planowanie rozwoju biblioteki, które składa się z pieciu modułów ( Biblioteka jako miejsce - ludzie i instytucja, Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury, Biblioteka jako miejsce komunikacji i współpracy, Biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej, Biblioteka jako miejsce rozwoju).
 • Szkolenia specjalistyczne wybierają pracownicy biblioteki zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych.
 • Szkolenia informatyczne.