Struktura zbiorów w bibliotekach gminy Mogilno za rok 2011

Ogółem

Literatura  dla dzieci i młodzieży

Literatura dla dorosłych

Literatura popularno - naukowa

Czasopisma

Mogilno

68.499

13.007

24.100

31.392

161

Gębice

13.711

2.940

6.233

4.538

-

Wylatowo

10.019

2.663

4.919

2.437

-

Ogółem

88.344

17.998

34.518

35989

161