„PIPPI POŃCZOSZANKA – NASZA KOLEŻANKA”

 

ORGANIZATOR: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – ODDZIAŁ DLA DZIECI W MOGILNIE

 

1.  Konkurs przeznaczony jest dla klas I-VI Szkół Podstawowych

2.  Zadanie dla uczestników polega na wykonaniu samodzielnej pracy plastycznej, zainspirowanej przygodami Pippi Pończoszanki dowolną techniką (z wyjątkiem prac przestrzennych): rysunek kredką, tuszem, kolaż, witraż, wydzieranka etc.

3.  Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w formacie A3 (29,7x42 cm)

4.  Prace zbiorowe i wykonane niesamodzielnie nie będą oceniane

5.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. O-III ; IV-VI

6.  Na odwrocie pracy muszą znajdować się następujące dane:

- imię i nazwisko autora pracy

- wiek i klasa

- nazwa szkoły

- numer telefonu

   7.  Prace konkursowe należy dostarczyć do 25.05.2012 r.

   8.  Oceny prac dokona Jury. Kryterium będą: samodzielność, oryginalność, estetyka

   9.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy

  10.  Prace będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie w holu   

       Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Narutowicza 1

 

 

Informacje o konkursie można uzyskać

w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Oddział dla Dzieci

   ul.Plac Wolności 22 (Aleje)    TEL. (52) 315-25-94

 

UWAGA: Prace konkursowe pozostają własnością biblioteki