Miejsce w którym żyję

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem jest  Mogileńskie Towarzystwo Kultury, partnerem w realizacji zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.
 2. Na realizację zadania Mogileńskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie ze Starostwa  Powiatowego w Mogilnie z konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
 3. Konkurs ma zasięg powiatowy.
 4. Celem konkursu jest pobudzanie i promocja twórczej aktywności dzieci i młodzieży powiatu mogileńskiego, rozwijanie zainteresowania fotografią i literaturą z zakresu fotografii, poszerzenie wiedzy na temat regionu, ukształtowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania, pokazanie piękna naszej „Małej Ojczyzny”.
 5. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii przedstawiających, znane
  i nieznane zakątki powiatu jego krajobraz, walory leśniczo – przyrodnicze, zagrożenia związane z degradacją środowiska naturalnego, ale także nowe obiekty proekologiczne oraz zabytki.
 6. Prace oceni jury powołane przez Prezesa Mogileńskiego Towarzystwa Kultury.
 7. Przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 8. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione  prace w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie w holi Miejskiej Biblioteki Publiczne w Mogilnie.
 9. Finał konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się podczas otwarcia wystawy. Zaproszeni będą wszyscy uczestnicy konkursu.
 10. Złożone na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie może wziąć udział młodzież szkolna Mogilna i powiatu mogileńskiego.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty uczestnictwa  stanowiącej załącznik  do niniejszego regulaminu
 3. Na konkurs można zgłosić do 5 nie oprawionych fotografii własnych, dotychczas nienagrodzonych w innych konkursach, wykonanych w formacie nie większym niż 18 x
 4. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić hasło zawierające litery.
 5. Rozwiązanie hasła ( imię, nazwisko, dokładny adres i nr telefonu) należy wpisać na KARCIE  UCZESTNIKA i umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym hasłem.
 6. Fotografie oraz kopertę z hasłem należy umieścić  w jednej kopercie z napisem: konkurs fotograficzny Miejsce w którym żyje .
 7. Prace można składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie, ul. Narutowicza 1
 8. Termin składania prac upływa  30 września 2012 r.

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych  fotografii do promocji konkursu
 2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 3. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie na miejsce i pod numerem telefonu 52 3185508.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresami: WWW.mogilno.pl, WWW.mbp.mogilno.pl, WWW.powiat.mogilno.pl