Mogileńskie Towarzystwo Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

w Mogilnie

 

zapraszają na

 

wykład

dr. hab. Tadeusza Janickiego

Pomiędzy wyzwoleniem a stalinizmem.

Wybrane problemy społeczno – polityczne.

Z dziejów powiatu mogileńskiego (1945 – 1950).

 

ŚRODA 30.05.2012 r. godz. 17.00

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Mogilno, ul. Narutowicza 1

 

Dr hab. Tadeusz Janicki pracownik naukowy Instytutu Historii Zakładu Historii Gospodarczej UAM w Poznaniu.

Autor monografii z historii społeczno – gospodarczej wsi XX wieku, rozdziału Wyzwolenie ziemi mogileńskiej w III tomie Studiów z dziejów ziemi mogileńskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie