Wykaz książek zakupionych w kwietniu i maju

Literatura popularnonaukowa

 

·         Barowicz T.: Kuchnia dla początkujących

·         Begg D.: Ekonomia

·         Beskidy i Gorce

 

obrazek

 

 

·         Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej

 

 

obrazek

 

 

 

·         Czaczkowska E.: Siostra Faustyna. Biografia świętej

·         Ciechorski J.: Ustawa o bibliotekach

·         Demel R.: Sergiusz Piasecki 1901 - 1964

·         Dobrzańska – Bzowska: Bliski Wschód. Jordania, Liban

·         Gawkowski R.: Historia polskiej piłki nożnej

 

 

obrazek

 

·         KaczmarczykS.: Badania marketingowe

·         Kaplan P.: Asy myśliwskie luftwaffe II wojny

 

 

obrazek

 

 

·         Kielzner I.: Mocarz alkowy

 

 

obrazek

 

 

·         Kobojek E.: Polskie rzeki i jeziora

·         Kotański M.: Ty zaraziłeś ich narkomanią

·         Kron F.: Pedagogika. Kluczowe zagadnienia

 

 

 

obrazek

 

 

 

·         Mały rocznik statystyczny 2010

·         Nowak S.: Podstawy rachunkowości i system finansowo - księgowy

·         Pasek W.: „Żmudzianin” Bolesław Kontrym

·         Piszczała J.: Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych

·         Rocznik strategiczny 2011/2012

·         Sikora J.: Agroturystyka

·         Siwiec R.: Św. Brat Albert

 

obrazek

 

 

 

 

·         Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii

·         Śledzianowski J.: Niepełnosprawni i pełnosprawni

·         Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne

·         Wkład Polaków w proces integracji europejskiej

·         Włodek L.: Pra. o rodzinie Iwaszkiewiczów

 

obrazek

 

 

 

·         Wybrane zagadnienia medycyny sportowej

 

 

obrazek

 

 

·         Wzory pism dla instytucji kultury

·         Z kart historii i działalności kręgów harcerstwa dorosłych