REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

               

    HISTORYCZNO-TURYSTYCZNEGO

 

"Co wiesz o ziemi mogileńskiej?"

 

dla Szkół Podstawowych gminy Mogilno

 

w kat. kl. II-III i kat. kl. IV-VI

(XI edycja "Konkursu wiedzy o Mogilnie")

 

1. Organizator :

-        Mogileńskie Towarzystwo Kultury,

-        Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie,

-        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

2. Jubileuszowa edycja konkursu:

-        615 rocznica nadania praw miejskich miastu Mogilno

3. Cele konkursu:

-        zainteresowanie uczniów wiedzą o najwybitniejszych postaciach ziemi mogileńskiej,

-        propagowanie wiedzy o ziemi mogileńskiej wśród dzieci,

-        kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych,

-        dostarczanie dzieciom satysfakcji z możliwości uzyskania sukcesu,

-        kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

4. Termin, miejsce finału:

9 V 2013 r. CZWARTEK        godz. 13.00

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza 1

 

-        kategoria  kl. II-III      czytelnia MBP ul. G. Narutowicza 1

-        kategoria  kl. IV-VI     sala  22 ul. G. Narutowicza 1

5. Koordynator  konkursu: Robert Sielecki

6. Warunki uczestnictwa:

-        kategoria  klas młodszych – uczestnikami mogą być uczniowie kl. II-III

-        kategoria  klas starszych – uczestnikami mogą być uczniowie kl. IV-VI

-        szkoła zgłasza 3-osobowe zespoły uczniów z każdej kategorii

-        szkoła przesyła karty zgłoszeń na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna – Oddział dla Dzieci

ul. Plac Wolności 22 (Aleje)

tel. 52 315 – 25 – 94

-        termin zgłoszeń do finału15 kwietnia 2013 r.

-        uczestnicy przybywają z nauczycielem lub opiekunem

7. Zagadnienia konkursowe:

-        prezentowanie wiedzy o Mogilnie

-        historia

-        obiekty zabytkowe

-        miejsca pamięci

-        pomniki i tablice pamiątkowe

-        położenie

-        władze samorządowe (gminne, powiatowe)

-        posługiwanie się planem miasta

8. Organizacja konkursu:

-        uczniowie wykonują zadania indywidualnie i w zespołach,

-        komisja konkursowa zostaje powołana z opiekunów,

-        komisja dokonuje punktacji wg ustalonych kryteriów,

-        czas trwania konkursu ok. 2 godzin,

-        za zajęcie I, II, III miejsca zespoły otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy,

-        regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej.

www.mbp.mogilno.pl , www.mogilno.pl , www.sp2mogilno.home.pl

 

Informacje o konkursie można uzyskać

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

ul. G. Narutowicza 1

  tel. 52 318 – 55 – 08

oraz

ul. Plac Wolności 22 (Aleje)

tel. 52 315 – 25 – 94

 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Gminy.