Rozliczenie zainwentaryzowanego księgozbioru w gminie Mogilno za rok 2012.

 

Stan księgozbioru

na  31.12.2012 r.

Przybyło

wol. 2012 r.

Zakup Ubytki

Stan księgozbioru

na dzień 31.12.2012

Mogilno

68.499

w tym 161 czasopism

1.640

1.573

1.979

68.140

w tym 141 czasopism 

 

 

Gębice

13.711

177

177

-

13.888

 

 

Wylatowo

6.295

220

220

-

6.515