Struktura zbiorów w bibliotekach gminy Mogilno za rok 2012.

Ogółem

Literatura

dla dzieci i młodzieży

Literatura

dla dorosłych

Literatura

popularno - naukowa

Mogilno

70.119

13.535

24.876

31.708

Gębice

13.888

3.020

6.327

4.541

Wylatowo

10.239

2.810

4.991

2.438