Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

zaprasza

do udziału w konkursie plastycznym

na ilustrację do wybranego fragmentu z książek PAWŁA WAKUŁY

 

Regulamin:

1.     Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-IV szkół podstawowych gminy Mogilno

2.     Technika prac dowolna (ołówek, kredka, pastele, farby, pisaki, wydzieranka)na papierze formatu A4 (30x20 cm).

3.     Autorem pracy jest dziecko.

4.     Każdy uczestnik wykonuje 1 rysunek

5.     Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu.

6.     Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody

7.     Kryteria oceny:

-pomysłowość,

-zgodność z tematem,

-samodzielność,

-estetyka wykonania pracy.

8. Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej, ulica Narutowicza 1 lub do Oddziału  dla Dzieci ul. Plac Wolności 22 do 14 maja b.r.

Na odwrocie pracy należy podać:

-nazwisko i imię,

-nazwę szkoły,

-tytuł pracy.

9.   Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.)

10.   Prace uczestników konkursu będzie można obejrzeć na wystawie
w holu biblioteki.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Załącznik:

- fragmenty książek Pawła Wakuły

 

 

Informacje o konkursie można uzyskać

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

ul. Narutowicza 1

TEL. (52) 318 – 55 – 08

oraz

ul. Plac Wolności 22 (Aleje)

TEL. (52) 315 – 25 – 94

Konkurs dofinansowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

 obrazekobrazekhttp://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/ik_2012_logo_male.jpg