Regulamin konkursu recytatorskiego, ogłoszonego z okazji 50-lecia Mogileńskiego Towarzystwa Kultury

 

 

 

 

1. Nazwa konkursu:

 

Konkurs recytatorski  Poezja mogileńskich twórców

Organizatorem konkursu jest Mogileńskie Towarzystwo Kultury, parterem w realizacji zadania jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.

2. Cele konkursu:

 

a/ popularyzacja literackiej twórczości lokalnej,

b/ rozwijanie zdolności recytatorskich młodzieży szkolnej,

c/ zainteresowanie uczniów poezją,

d/ zachęcanie do publicznych wystąpień,

e/ prezentacja umiejętności uczniów,

f/ uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

 

3. Zasady uczestnictwa:

 

a/ konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

b/ każda szkoła typuje 3 uczestników konkursu

c/ konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego mogileńskich   

    twórców: Czesława Staniszewskiego, Mirosława Puszczykowskiego, Maksymiliana Barta   Kozłowskiego, ks. Andrzeja Panasiuka, Małgorzaty Nowak.

d/ zgłoszenia na konkurs należy kierować do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie,

    ul. Narutowicza 1, (zał. Nr 1) do dnia 19 maja

 

4. Przebieg konkursu:

 

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a/ I etap – eliminacje szkolne

b/ II etap – eliminacje międzyszkolne, odbędą się 3 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 12,00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Narutowicza 1

( w przypadku zmiany terminu, uczestnicy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora)

 

5. Kryteria oceny:

 

Komisja konkursowa, którą powołuje organizator, dokona oceny w skali 1 – 5, stosując kryteria:

- interpretacja tekstu poetyckiego

- kultura słowa

- ogólny wyraz artystyczny

 

 

 

 

 

6. Nagrody dla laureatów:

 

a/ przewidziano 6 nagród rzeczowych  dla laureatów,

b/ nagrody będą wręczone na uroczystości  zorganizowanej z okazji 50 lecia MTK, która odbędzie się w II połowie września. O dokładnym terminie wręczenia nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu będą umieszczone na stronach WWW.mbp.mogilno.pl, WWW.powiat.mogilno.pl, WWW.mogilno.pl

 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

 

Dodatkowych informacji Organizator udziela pod numerem telefonu 52 318 5508

 

Na realizację zadania, w wyniku konkursu ofert, Mogileńskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie z Powiatu Mogileńskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W KONKURSIE RECYTATRSKIM

 

 

Poezja mogileńskich twórców

 

 

 

  1. Nazwa szkoły………………………………………………………..
  2. Adres szkoły…………………………………………………………
  3. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………
  4. Klasa…………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko ucznia, tytuł wybranego utworu, nazwisko autora wiersza

 

 

  1. …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………..

 

  1. ………………………………………………………………………….

       ……………………………………………………………………………..

     

        ……………………………………………………………………………..

 

  1. …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

 

Zgłoszeni prosimy dostarczyć do :

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, tel 52 318 5508