Miejska Biblioteka Publiczna

zaprasza uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno

do udziału

w Konkursie pięknego czytania

wierszy AGNIESZKI FRĄCZEK

 

Cele konkursu:

-zachęcenie do czytania oraz przybliżenie twórczości Agnieszki Frączek,

-doskonalenie techniki interpretacji,

-przełamywanie obaw związanych w wystąpieniami publicznymi (rywalizacja).

 

REGULAMIN:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno

i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: kl. II-III ; kl. IV-VI oraz dwóch etapach.

 

I etap szkolny

w każdej kategorii szkołę reprezentują po 2 osoby (organizacja etapu szkolnego według uznania nauczyciela)

II etap

Przesłuchanie 22 maja 2014 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

ul. Narutowicza 1

 

kategoria I kl. II-III godz. 11.00

kategoria II kl. IV-VI godz. 12.00

 

W finale każdy uczestnik czyta wylosowany tekst wiersza Agnieszki Frączek.

Uczestnicy mają 5 minut na przypomnienie tekstu.

Po upływie wyznaczonego czasu komisja zabiera wszystkie teksty.

 

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni:

-technikę interpretacji (0-5 pkt.): płynność, dykcja, bezbłędność, uwzględnienie znaków interpunkcyjnych

-środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą

-ogólne wrażenie artystyczne

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc (w dwóch kategoriach) otrzymają nagrody książkowe, króre zostaną wręczone podczas spotkania autorskiego z Agnieszką Frączek 28 maja 2014r.

Dyplomy otrzymają także pozostali uczestnicy konkursu.

 

Każdy uczestnik musi mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.)

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja 2014r.

 

Załączniki:

-Karta zgłoszenia

-teksty wierszy Agnieszki Frączek

 

 

 

 

Konkurs dofinansowany ze środków 

                   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

obrazekhttp://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/ik_2012_logo_male.jpgobrazek