20.05.2014 r. z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w sali USC Urzędu Miejskiego odbyły się trzy spotkania autorskie z pisarzem, rysownikiem Pawłem Wakułą. Uczestnikami zajęć były dzieci z szkół podstawowych gminy Mogilna z Wylatowa, Kwieciszewa, Gębic, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie i wychowankowie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach. Zorganizowano dwa spotkania warsztatowe plastyczne. Dzieci rysowały ilustracje do wybranych omawianych fragmentów książek.  Trzecie spotkanie promujące twórczość Pawła Wakuły odbyło się    z aktywnym udziałem zaproszonego  leśnika z zamiłowania fotografa Pawła Kaczorowskiego. W czasie spotkań dzieci miały możliwość zakupienia książek autora i otrzymania dedykacji od pisarza. Uczniowie przeprowadzili konferencje prasową z pisarzem a na koniec dzieci otrzymały nagrody i dyplomy za prace wyróżnione w konkursie plastycznym do twórczości Pawła Wakuły.

Spotkania  były dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegow ramach realizacji zadania Spotkajmy się w bibliotece – spotkania autorskie dla dzieci z priorytetu Promocja Czytelnictwa

 

 

obrazekobrazekobrazek