Mogileńskie Towarzystwo Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

w Mogilnie

 

                                                                                                   zapraszają na prelekcję                                                          

Elżbiety  Nowosielskiej

 Liryka miłosna w poezji polskiej - promocja nowego tomiku

„Jest wiara, jest nadzieja, jest miłość”

 

CZWARTEK   16.04.2015 r., godz. 17.00

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie ul. Narutowicza 1

 

 

 

Zadanie dofinansowane  ze środków Gminy Mogilno