Mogileńskie Towarzystwo Kultury

serdecznie zaprasza na promocję tomiku poezji

Czesława Staniszewskiego

Wędrówki i powroty

27 października 2015 r. , godz. 17.00

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Mogilnie

 

Wydanie tomiku dofinansowało Starostwo Powiatowe w Mogilnie