Wyniki powiatowego konkursu fotograficznego
"Tu powsta
ła Polska - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".

 

Na konkurs wpłynęło 11 prac spełniających wymogi formalne wśród nich
1 z prac nie spełniała wymogów tematycznych.

 

Komisja konkursowa w składzie:

-       Halina Chudyszewicz

-       Marcin Zieliński

-       Maria Kotlińska

 

postanowiła wyróżnić:

-        Michała Wielgusa ucznia Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie za prace: Pobenedyktyński Zespół Klasztorny - Mogiln , Ponorbertański Zespół Klasztorny -Strzelno

-        Dawida Wojtylaka  ucznia Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie za prace: Kościół św. Piotra i Pawła – Wylatowo,  

            Kościół św. Trójcy w Strzelnie - tympanon fundacyjny

-        oraz Marcina Błaszaka ucznia Gimnazjum  im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie za pracę: Twierdza Marii Magdaleny - Kwieciszewo kościół pw. św. Magdaleny