Miejska Biblioteka Publiczna

w Mogilnie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

koło w Mogilnie

zapraszają na wykład

prof. JANA GRADA

OD TOPIENIA MARZANNY DO KUPAłY.

OBRZĘDOWOŚĆ WIOSENNA

Czwartek 29.04.2010 r. godz. 17.00

Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej

u. Narutowicza 1, Mogilno

 

prof. Jan Grad – Kierownik Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Autor prac naukowych z zakresu przemian społeczno – kulturalnych w Polsce.