Z konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Miejski w Mogilnie, w ramach realizacji zadania publicznego, Mogilenskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie na realizację  dwóch zadań publicznych:

1. Promocja regionalnej twórczości: zorganizowanie dwóch spotkań autorskich, z których pierwsze odbędzie się 13 września o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Tematem spotkania będzie Poetycki dialog z poezją księdza Jana Twardowskiego, prelekcję wygłosi poetka Elżbieta Nowosielska. Drugie spotkanie z mogileńskim twórcą Maksymilianem Bartem - Kozłowskim odbedzie się w październiku b.r.

2. Organizacja konkursu propagujacego wiedzę o regionie, dla uczniów szkół podstawowych gminy Mogilno. Konkurs Co wiesz o ziemi mogileńskiej?. Przewidziano także kategorię specjalną - konkurs fotograficzny na udokumentowanie miejsc pamięci narodowej w miejscu zamieszkania lub okolicy.

Współorganizatorem zadań jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, która w ramach umowy partnerskiej przygotowuje zaproszenia, regulaminy, projektuje i drukuje materiały informacyjne.