Podział księgozbioru (stan 31.12.2003 r.)

Ogółem

Dzieci

Dorośli

Naukowe

Mogilno

71 924

14 593

26 422

30 468

Gębice

15 002

3 149

6 933

4 920

Wylatowo

  8 190

1 629

4 283

2 278

Procyń

  5 507

1 104

2 977

1 426

Ogółem gmina

28 699

5 882

14 193

8 624