Dokumenty i publikacje

dotyczące ks. Piotra Wawrzyniaka

dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie.

Akt erekcyjny pomnika poświęconego pamięci wielkiego Polaka, Patrioty i Kapłana księdza prałata Piotra Wawrzyniaka (ODPIS - DOTYCZY POMNIKA)

 Anders Paweł: Patroni wielkopolskich ulic.- Poznań, 2006.- S. 240

Bratkowski Stefan: Najkrótsza historia Wielkopolski.- Poznań, 1999.- S. 339 - 347

 Bratkowski Stefan: Nie z samych wierszy 3 // W: Polityka 13.07.1974, Nr 26, S. 10 – 11

Brodowski Mieczysław: Z przeszłości parafii św. Jakóba Apostoła w Mogilnie. Referat wygłoszony w 25 rocznicę śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka z dnia 10.11.1935 r. // W: Mogileński Tygodnik Parafialny, 21.02.1937 (KOPIA)

Brodziński Janusz: Ludzie XX wieku. Piotr Wawrzyniak, niekoronowany król Polaków // W: Gazeta Pomorska 19.11.1999 r., Nr 270, S. 20

Chcą uczcić pamięć wielkiego Polaka. Postawić pomnik. // W: Gazeta Pomorska, 15.07.1998 r., Nr 164, S. 14 (DOTYCZY POMNIKA)

Dla potomnych. Co ukryto pod pomnikiem (sk) // W: Gazeta Pomorska 15.11.1998 r., Nr 276, S. 14 (DOTYCZY POMNIKA)

Dylewicz Adriana: Działalność społeczna księdza Piotra Wawrzyniaka. Praca dyplomowa napisana w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo – Technicznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Michała Mariana Grzybowskiego.- Bydgoszcz, 2001

Furtak Henryk: Piotr Wawrzyniak wielki Polak , patriota, kapłan. // W: Niedziela Gnieźnieńska 20.09.1998 r., S. 2

Górny Janusz: Nie ma złota są tylko miedziaki // W: Słowo Powszechne Nr 39(10775)

Grygiel Robert: Będzie pomnik księdza Wawrzyniaka. // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska,2.04.1998 r., Nr 13, S. 5 (DOTYCZY POMNIKA)

Holak Marek: Lokalizacja pomnika ks. Wawrzyniaka podzieliła radnych // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska 7.05.1998 r., Nr 18 (DOTYCZY POMNIKA)

Holak Marek: Odsłonięcie pomnika Niekoronowanego Króla Polski. // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, 12.11.1998 r., Nr 45, S. 11 (DOTYCZY POMNIKA)

Holak Marek: 160 lat od urodzenia ks. Wawrzyniaka // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, 29.01.2009r., Nr 4, S. 12

Jagodzińska Jolanta: Nazwano Go „Królem czynu...” // W: Bene Dictum. Dobre Słowo. Mogileński Miesięcznik Katolicki, Mogilno, listopad 2000 r., Nr 11(97), S.3

Jakóbczyk Witold: Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku.- Warszawa, 1987 r., S.124 - 130


Kapłan i społecznik. Sesja ku czci ks. Piotra Wawrzyniaka // W: Słowo – Dziennik Katolicki 30.01.1996r., Nr 21, S.1

Kaszyński Stanisław: Mogilnianie w kulturze Śląska w XIX i XX wieku.- Katowice, 1995

Kaszyński Stanisław: Pamięci „Króla czynu”. 85-lecie śmierci ks. P. Wawrzyniaka // W: Gazeta Pomorska 8.11.1995 r., Nr 259, S. 12

Kaźmierczak Piotr: Ks. Piotr Wawrzyniak – Wielki Syn Narodu // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, 21.06.1996 r., Nr 25, S.8

Kaźmierczak Piotr: Praca u podstaw – wspomnienie o księdzu Piotrze Wawrzyniaku w 160 rocznicę urodzin. // W: Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej,styczeń/luty 2009 r., Nr 181/193, S. 26 -27

Kaźmierczak Piotr: Z historii ziemi mogileńskiej // W: Orędownik Ziemi Mogileńskiej, kwiecień 1990 r., Nr 1, S. 2

Kłos Józef: Król czynu. Mowa żałobna, którą wygłosił przy zwłokach ś.p Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka Patrona Spółek Zarobkowych Proboszcza Mogileńskiego na nabożeństwie żałobnem w poznańskiej farze dnia 12. listopada 1910 roku X. Józef Kłos, Ojca św. Piusa X. Tajny Podkomorzy, redaktor Przewodnika katolickiego. Poznań: Nakładem autora, czcionkami drukarni i księgarni św. Wojciecha G.m.b.H., 1910 (KOPIA)

Kowalski Jacek: Odsłonięcie tuż, tuż a tymczasem ... brakuje pieniędzy na pomnik. // W: Ilustrowany Kurier Polski 3.11.1998 r., Nr 215, S.9 (DOTYCZY POMNIKA)

Ks. Piotr Wawrzyniak patronem Mogilna. Pomnik działacza. // W: Gazeta Poznańska 30.09.1998 r. (DOTYCZY POMNIKA)

Kulpiński Henryk: Postacie z serialu.”Polski król czynu” z Mogilna // W: Dziennik Wieczorny 22.04.1982r., Nr 63

Kusztelan Rus: Ks. Piotr Wawrzyniak Cz.1 // W: Czas. Wielkopolski Wzorzec Samorządu Terytorialnego. Dwutygodnik 1/25 luty 1990 r., S.1 – 16 ( Na podstawie rękopisu z 1935 roku – archiwum Biblioteki im. E. Raczyńskiego, Poznań)

Kusztelan Rus: Ks. Piotr Wawrzyniak Cz.2 // W: Czas. Wielkopolski Wzorzec Samorządu Terytorialnego. Dwutygodnik. 2/14 marzec 1990 r., S.1 – 31( Na podstawie rękopisu z 1935 roku – archiwum Biblioteki im. E. Raczyńskiego, Poznań)

Kusztelan Rus: Ks. Piotr Wawrzyniak Cz.3 // W: Czas. Wielkopolski Wzorzec Samorządu Terytorialnego. Dwutygodnik. 3/14 kwiecień 1990r., S.1 – 47 ( Na podstawie rękopisu z 1935 roku – archiwum Biblioteki im. E. Raczyńskiego, Poznań)

Ludowcy w hołdzie ks. Piotrowi Wawrzyniakowi. // W: Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej, grudzień 1995 r., Nr 43(57), S. 7-8

Łaganowski Kazimierz: Człowiek czynu: rzecz o Piotrze Wawrzyniaku. // W: Bank Spółdzielczy, sierpień 1984 r., Nr 8(242), S. 59 - 63

Łuczak Czesław: Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815-1918). - Poznań, 2001. S. 76 - 79; 316 – 318


Łuczak Czesław: Dzieje Mogilna.- Poznań, 1998Łuczak Czesław: Kontrowersje w polskiej historiografii dotyczące daty zgonu ks. Piotra
Wawrzyniaka. (MASZYNOPIS)


 Łuczak Czesław: Kontrowersje w polskiej historiografii dotyczące daty zgonu ks. Piotra  Wawrzyniaka.//: Rozmaitości Mogileńskie. Wydanie Specjalne. Mogilno 600 lecie nadania praw miejskich, maj 1998 r., S.13Łuczak Czesław: Ks. Piotr Wawrzyniak (1849 – 1910).- Poznań, 2000

Majcherkiewicz Przemysław: Piotr Wawrzyniak: wielki Polak, patriota, kapłan // W: Welcometo Poznań & Wielkopolska, january 1999 r., Nr 1/77, S. 6

Majcherkiewicz Przemysław: Pomnik poświęcony pamięci wielkiego Polaka, patrioty i kapłana księdza prałata Piotra Wawrzyniaka. (MASZYNOPIS)

Mańkowski Leszek: Księże Patronie, rzecz jest w porządku. // W: Gazeta Śremska, styczeń – luty 2009 r., S. 2-3

Mogilno. // W: Gazeta Pomorska, 14.07.1998 r., Nr 163, S.10 (DOTYCZY POMNIKA)

Mogilno w hołdzie ks. Wawrzyniakowi. (cov) // W: Ilustrowany Kurier Polski, 14.07.1998 r., Nr 135, S. 9 (DOTYCZY POMNIKA)

Mogilno – zasłużonemu kapłanowi. Pomnik na stulecie. // W: Ilustrowany Kurier Polski, 10.11.1998 r. , Nr 220, S. 9 (DOTYCZY POMNIKA)

Mrugowski Marian: Ks. Piotr Wawrzyniak – patron Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu wybitny działacz spółdzielczości polskiej w byłym zaborze pruskim b. Proboszcz mogileński.(MASZYNOPIS)

Nekrologi ks. Piotra Wawrzyniaka ogłoszone w Dzienniku Poznańskim, 10.11.1910 r., R.52 ,Nr 258 (KOPIA)

Non omnis moriar. Katolicki cmentarz w Mogilnie. Red. Danuta Konieczka – Śliwińska. - Poznań, 2006

Obchody 160. Rocznicy Urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka 2009 – 2010. Ksiądz Piotr Wawrzyniak Obchody 160. Rocznicy Urodzin i 100. Rocznicy Śmierci 1849 – 1910. Wyrzeka – Śrem, 29 – 30 stycznia 2009

Orędownik na Powiat mogileński. Wydanie specjalne z okazji 90. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka 10 – 12 listopada 2000 r.

Ostrowski Kazimierz: Orędowniczka polskiej sprawy. // W: Gazeta Pomorska, 21; 22; 23.05.1982 r., Nr 100(10291), S.6

Pamięci króla czynu. 85-lecie śmierci wielkiego patrioty. (szcz) // W: Gazeta Pomorska,13.11.1995 r., Nr 262, S.16

Pamięci księdza Wawrzyniaka (szcz) // W: Gazeta Pomorska 3.11.1995 r., Nr. 262, S. 16


Pamięci prałata (sk) // W: Gazeta Pomorska 19.11.1998 r., Nr 217, S.16 (DOTYCZY POMNIKA)


Pamięci wielkiego Polaka. Życiem zasłużył na pomnik // W: Gazeta Pomorska, 17.08.1998 r., Nr 191, S.16 (DOTYCZY POMNIKA)

Piotr Wawrzyniak – ksiądz społecznik (sk) // W: Ilustrowany Kurier Polski, 7.11.1995 r., Nr 215, S.6

Płyną pieniądze na pomnik. Pamięci wielkiego patrioty. // W: Gazeta Pomorska, 24.09.1998 r., Nr 224, S. 16 (DOTYCZY POMNIKA)

Pomnik gotowy. // W: Gazeta Pomorska, 21.10.1998 r. , Nr 247, S.16 (DOTYCZY POMNIKA)

Pomnik 10 listopada. // W: Gazeta Pomorska, 4.11.1998 r., Nr 259, S. 14 (DOTYCZY POMNIKA)

Pomnik na kredyt. (cov)// W: Ilustrowany Kurier Polski, 5.11.1998 r., Nr 217, S.5 (DOTYCZY POMNIKA)

Popiel Paweł: Ksiądz Piotr Wawrzyniak // W: Gospodarz , 1999 r., Nr 9 (39), S. 14

Przybylski Marian: Powołanie i misja kapłańska ks. P. Wawrzyniaka.- Mogilno, 2002

Rezler Marek: Biografia wybitnego Wielkopolanina [rec.] Łuczak Czesław: Ksiądz Piotr Wawrzyniak (1849-1910).- Poznań, 2000 // W: Kronika Wielkopolski, Nr 1(101) Rok 2002, S.111-113

Rezler Marek: Piotr Wawrzyniak.- Poznań, 1985 [Z Dziejów Wielkopolski]

Rocznica śmierci księdza (AJ) // W: Gazeta Pomorska 30.01.2009 r., Nr 25, S. 20

Rumianowski Hieronim: Ks. Piotr Wawrzyniak, 145 rocznica urodzin. // W: Bene Dictum, marzec 1994 r. Nr 3, S. 8

Sikorska Janina: Wędrówki po regionie. Król czynu. // W: Gazeta Pomorska, 25.11.2000 r., Nr 275, S. 14

Studia z dziejów ziemi mogileńskiej. Red. Czesław Łuczak.- Poznań, 1978

Szczutkowski Jan: Podczas niedawnej... // W: Gazeta Pomorska Nr 269 , !7.11.1998, S.13 (DOTYCZY POMNIKA)

Szczutkowski Jan: W hołdzie wielkiemu patriocie. W Mogilnie odsłonięto pomnik księdza Piotra Wawrzyniaka. //W: Gazeta Pomorska, 12.11.1998 r., Nr 265 , S.14 (DOTYCZY POMNIKA)

Szeląg Ryszard: Polskie rocznice. 145 rocznica urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka. Folder wystawy – styczeń 1994 r.

Śmigiel Kazimierz: Ks. Piotr Wawrzyniak człowiek, kapłan, społecznik.- Poznań, 1985

Świetnicka Joanna: Kwiaty pod Mauzoleum ks. Wawrzyniaka. // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, 5.02.2009 r., Nr 5, S. 12

Tu stanie pomnik księdza Wawrzyniaka (COV) // W: Ilustrowany Kurier Polski, 22.10.1998 r., Nr 207 S.9 (DOTYCZY POMNIKA)

Uczczą pamięć ks. P. Wawrzyniaka // W: Gazeta Pomorska 3.02.1994 r.

Uroczystości w Mogilnie. Pamięci księdza patrioty. (ben) // W: Ilustrowany Kurier Polski 8.02.1994 r.

W 90 rocznicę śmierci Księdza Piotra Wawrzyniaka. Program uroczystości. // W: Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej, listopad 2000r., Nr 98(110), S. 9

W niedzielę ... // W: Gazeta Pomorska 7.02.1994 r., Nr 32

Wdowicki Maciej: Patron spółek z Mogilna // W: Ilustrowany Kurier Polski 12 – 14.02.1999 r., Nr 30, S.9

Wielkopolanie XIX wieku. Tom II. Red. Witold Jakóbczyk.- Poznań, 1969, S. 365 – 381

Wielkopolska nasza kraina. Tom 3: Rzecz o wybitnych ludziach, kulturze ludowej i turystyce Wielkopolski. Red. Łęcki Włodzimierz.- Poznań, 2004. S. 49

Wielkopolski król czynu (BW) // W: Gazeta Pomorska, 31.01 – 1.02.2009 r., Nr 26, S.14

Wielkopolski słownik biograficzny.- Warszawa; Poznań, 1981 r., S. 801 – 802

Woźniak Marcin: Mogilno uczciło Patriotę // W: Niedziela Gnieźnieńska 6.12.1998 r., S.2 (DOTYCZY POMNIKA)

Wrońska Grażyna: Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka.- Poznań, 2008 [Bohaterowie Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy]

Zapisane w pamięci. Wielkopolski król czynu (BW) // W: Gazeta Pomorska 31.01-1.02.2009 r., Nr 26(18377), S. 14

Żylińska Jadwiga: Moja Wielkopolska // W: Polityka, 14.04.1979 r., Nr 15(1154), S. 6