Oświadczenia majątkowe pani dyrektor Marii Ornatek znajdują się na stronie www.bip.mogilno.pl