Oświadczenie majątkowe pani dyrektor p.o. mgr Marii Chmielewskiej

znajduje się na stronie www.bip.mogilno.pl