Bibliografia publikacji dotyczących powstania wielkopolskiego dostępnych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie.
Adamczewski Piotr: Ks. Mieczysław Buławski - działacz niepodległościowy i społeczny // W: Przewodnik Katolicki nr 9, 1.03.2009 r., s.4-5

Adamczewski Leszek, Cylka Tomasz: Pamiętamy o powstańcach // W: Polska. Głos
Wielkopolski 29.12.2008 r., s. 11

Adamski Maciej: Powstaniec wielkopolski – Marcin Stanisław Adamski // Kosynier.Trzemeszeński Miesięcznik Informacyjny, Nr 05(176), maj 2008 r., s.20

Anders Paweł: Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego.- Poznań, 2003 [Biblioteka Kroniki Wielkopolski]

Anders Paweł: Obchody 85. rocznicy powstania wielkopolskiego.// W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(112), 2004 r., s. 162-165

Anders Paweł: Szlakiem powstania wielkopolskiego .- Poznań, 1993 (Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza)

Apel poległych na starym cmentarzu w Cerekwicy (BART) // W: Polska. Głos Wielkopolski,29.12.2008 r., s. 13

Barłóg Anna: Udział kobiet w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919 .- Poznań, 2008

Barłóg Stefan; Wojtkiewicz Stefan; Wróbel Małgorzata: Powstańcy wielkopolscy 1918 – 1919 wzorem dla młodzieży. Propozycje do pracy wychowawczej szkoły i drużyny harcerskiej .- Poznań, 2008

Bojarski Piotr: Lusowo ma nowy gmach Muzeum Powstania Wielkopolskiego // W: Gazeta Wyborcza. Poznań. 30.12.2008 r.

Bojarski Piotr: Pamiętamy o tym zwycięstwie. Wielkie obchody rocznicy powstania // W: Gazeta Wyborcza. Poznań. 29.12.2008 r., s. 1-3

Bratkowski Jan: Szubin i okolice przed powstaniem i w powstaniu // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(128), 2008 r., s. 101 - 110

Budzyńska Natalia, Tomaszewski J.: powstańcy ze szklanych negatywów // W; Przewodnik Katolicki nr 5, 1.02.2009 r., s.42-43

Chudziński Kazimierz: Strzelno w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919 .- Strzelno, 1986

Cieniom Wielkopolan poległych za naszą wolność: powstanie wielkopolskie 1918 - 1919.- Poznań, 2001

Czubiński Antoni: Powstanie Wielkopolskie w historiografii niemieckiej // W: KronikaWielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 57 -67

Czubiński Antoni: Wielkopolska w latach 1918 – 1939 .- Poznań, 2000r., s. 11 – 51(Wielkopolska. Historia. Społeczeństwo. Kultura)

Czubiński Antoni: Wkład Powstania Wielkopolskiego w odbudowę niepodległego państwa polskiego // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 45 - 56

Czubiński Antoni; Grot Zdzisław; Miśkiewicz Benon: Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919. Zarys dziejów .- Warszawa; Poznań, 1983

Danecki Ryszard: Witaj jasności. Wiersze.- Poznań, 2008 (KOPIA)

Drogi do niepodległości. Trzemeszno w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919 / red.Leśniewski Andrzej .- Trzemeszno, 2008

Gauza Katarzyna: Antoni Andrzejewski – powstaniec poległy w Poznaniu w pierwszy dniu walk // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(128), 2008 r., s.49 – 58

Głowacki Marian: Szwadron Nadgoplański w Powstaniu Wielkopolskim na Kujawach.Wspomnienia ułana z 1919 r.- Strzelno, 1984

Gomolec Ludwik: Krajna – Kujawy – Pałuki i Pomorze w czasie powstania wielkopolskiego 1918 – 1919 roku // W: Rocznik kulturalny Kujaw i Pomorza Tom 4, 1968 – 1968 r., s. 63 - 89

Gomolec Ludwik: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 r. w świetle wspomnień // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 82 - 89

Grot Leszek, Pawłowski Ignacy, Pirko Michał: Wielkopolska w walce o niepodległość 1918 – 1919. Wojskowe i polityczne aspekty powstania wielkopolskiego .- Warszawa 1968

Grot Zdzisław: Przedświt i świt wolności w Poznańskiem // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 5 – 24

Grot Zdzisław: Wincenty Wierzejewski (1889 – 1972) – pierwszy przywódca poznańskiej konspiracji przedpowstaniowej // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 98 - 112

Grot Zdzisław; Czubiński Antoni: Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 .- Poznań, 2006

Grygier Tadeusz; Kubiak Stanisław; Kucner Alfred: Studia z historii powstania wielkopolskiego 1918 – 1919 / red. Kaczmarczyk Zdzisława .- Poznań, 1962 [Dzieje Polskiej Granicy Zachodniej]

Holak Marek: Ludzie Ziemi Mogileńskiej. Powstańcza saga rodziny Kausów. // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 1, 1997 r., s. 8

Jakóbczyk Witold [Rec.] Czubiński Antoni; Polak Bogusław: Powstanie wielkopolski w 1918-1919. Wybór źródeł. // W: Kronika Wielkopolski, Nr 1(33), 1984 r. , s.165-166

Jakubowicz Marian: Opieka państwa ludowego nad powstańcami wielkopolskimi // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 151 – 157

Jednodniówka z okazji poświęcenia odbudowanego pomnika poległych powstańców. Nakładem Związku Powstańców Wielkopolskich z r. 1918/19 w Poznaniu Koło w Mogilnie. Mogilno, dnia 1 listopada 1947 r.

Karzycki Stanisław: Na powstańczych szlakach nad Notecią // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 157 -174

Kaźmierczak Piotr: Pierwsze zwycięskie powstanie. Ziemia Mogileńska w powstaniu wielkopolskim. // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 1, 1997 r., s. 8

Kijas Artur: Młodzieżowy ruch niepodległościowy a powstanie wielkopolskie.// W: Kronika Wielkopolski, Nr 3(26), 1981 r., s.125 -134

Kilka tysięcy osób obejrzało spektakl na placu Wolności. „27grudnia.pl” (CYT) // W: Polska. Głos Wielkopolski, 29.12.2008 r., s. 12

Kosek Anna: Muzea i pomniki dla zwycięzców. 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego obchodzono też w gminach // W: Polska. Głos Wielkopolski, 29.12.2008 r., s. 13

Kościański Zdzisław; Wartel Zenon: Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919.- Poznań

Kruszyk Bernadeta: Hołd powstańcom wielkopolskim // W: Przewodnik Katoloicki nr 2, 11.01.2009 r., s. 3


Krzak – Marcinkowska Krystyna: Pomniki i miejsca upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 90 -97

Kubiak Stanisław: Niemcy a Wielkopolska 1918 -1919 .- Poznań, 1969 (Dzieje Polskiej Granicy Zachodniej)

Kujawa Teresa: 86 lat po powstaniu wielkopolskim // W: Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej, styczeń 2005r., Nr 145(157), s.21

Lachowicz Paweł: Losy Powstania Wielkopolskiego na pograniczu Pałuk i Kujaw. Michał Badyna – dowódca oddziału z Kwieciszewa // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 52, 23.12.2008 r., s. 1 – 5 wkładki magazynowej

Lachowicz Paweł: Ziemianin Watta – Skrzydlewski na czele powstańców. Posterunek Grenzschutzu w Wójcinie rozbroili o północy w sylwestra // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 6/2009 s.16 - 17

Łada Henryk: Udział społeczeństwa pakoskiego w powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919 .-Pakość, 1978

Ławicka- Poplewska Elżbieta: Obchody rocznicy powstania wielkopolskiego w Poznaniu.// W: Kronika Wielkopolski, Nr 1(121), 2007 r., s.145-148

Ławicka- Poplewska Elżbieta: Obchody 80. rocznicy powstania wielkopolskiego.// W: Kronika Wielkopolski, Nr 2(90), 1999 r., 155-159

Ławicka – Poplewska Elżbieta: 85. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego.// W: Kronika Wielkopolski, Nr 2(110), 2004 r., s.146-153

Ławicka – Poplewska Elżbieta: 87. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego.// W: Kronika Wielkopolski, Nr 1(117), 2006 r., s.159-162

Ławicka- Poplewska Elżbieta: Rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego.// W: KronikaWielkopolski, Nr 2(106), 2003 r., s.174-178

Łożyński Jarosław T.: Adam Kowalczyk z Sierakowa – powstaniec i lotnik // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(128), 2008 r., s.59 – 66

Łuczak Jarosław: Organizacje kombatanckie powstańców wielkopolskich w II Rzeczypospolitej // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(128), 2008 r., s.89 – 100

Łukasik Krzysztof: Bitwa o Zdziechowę. Gniezno 191// W: Przemiany Na Szlaku Piastowskim, Nr 2, 9.01.2009 r., s.20

Makowski Edmund: Repolonizacja ludności Wielkopolski po roku 1918 // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 113 – 126.

Marosz Józef: Pałuccy dowódcy powstania wielkopolskiego // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 1, 1997 r., s.9

Miśkiewicz Benon: o czynie powstańczym lat 1918/1919 (uwagi – refleksje) //W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 24 – 45

Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim (1918 – 1919) / red. Konieczka -Śliwińska Danuta .-Poznań, 2008

Na froncie północnym powstania wielkopolskiego 1918 – 1919. Wspomnienia / wybór i wstęp Gomolec Ludwik.- Poznań, 1973

Nowicki Franciszek: Wspomnienia o udziale kruszwiczan w powstaniu wielkopolskim 1919 r. // W: Kruszwica. Zarys monograficzny. / red. Grześkowiak Jan .- Toruń, 1965 [Towarzystwo naukowe w Toruniu. Prace Popularnonaukowe. Nr 7]

Olszewski Marian: Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919 .- Poznań, 1979 (Z DziejówWielkopolski)

Olszewski Marian: Rocznicowe obchody Powstania Wielkopolskiego // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 175 - 181

Olszewski Marian: Temat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku w artystycznych i literackich formach twórczości // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 151 - 157

Pałucka Renata: Dla pamięci przyszłych pokoleń. Trzemeszno // W: Przemiany Na SzlakuPiastowskim, Nr 2, 9.01.2009 r., s.21

Paluszyński Tomasz: Powstanie Wielkopolskie z  niemieckiej perspektywy // W: Przewodnik Katolicki   nr 2, 11.01.2009 r., s 40 - 41

Paluszyński Tomasz: Zwycięskie Powstanie //W:Przewodnik Katolicki Nr 50, 14.12.2008 r., s. 22 - 25

Pamięć o powstańcach. Chabsko. Bardzo ciekawa wystawa w Muzeum Ziemi Mogileńskiej (jb) // W: Gazeta Pomorska, 15.01.2004 r.

Perlińska Anna: Żnin w międzywojennym dwudziestoleciu. // W: Żnin. 700 lat dziejów miasta .- Bydgoszcz, 1965, s.145 - 185

Plenzler Anna: Z obcej ziemi dla Polski. 1918 – 1008 90. rocznica powstania wielkopolskiego // W: Polska. Głos Wielkopolski, 11-12.10.2008 r., s. 22

Podgóreczny J: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza.- Bydgoszcz, 1967

Podsiadły Adam: Pomnik dobosza powstańca w Śremie // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(128), 2008 r., s. 117 - 121

Polak Bogusław: Generał Stanisław Taczak 1874 – 1960 .- Poznań, 1988

Polak Bogusław: Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 // W: KronikaWielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 68 – 81

Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919. Bibliografia w wyborze .- Poznań, 1988

Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919. Katalog źródeł i materiałów / red. Sierpowski Stanisław .- Poznań, 2003

Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919. Wybór źródeł / wybór i opracowanie Czubiński Antoni ; Polak Bogusław .- Poznań, 1983

Powstanie wielkopolskie na ziemi mogileńskiej. Folder wystawy.- Chabsko, 2004

Powstaniec Wielkopolski. 90. rocznica wyzwolenia Strzelna i regionu spod pruskiego zaboru. Jednodniówka Urzędu Miejskiego w Strzelnie 2 stycznia 2009 r.

Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i listy uczestników powstania wielkopolskiego /wybór i opracowanie: Gomolec Ludwik; Polak Bogusław .- Warszawa, 1979

Przed 80. rocznicą powstania wielkopolskiego. // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(87), 1998 r., s.156-157

Przybylski Marian: Mieczysław hrabia Dąmbski pierwszym starostą mogileńskim. Po odzyskaniu przez Mogilno niepodległości 1 stycznia 1919 r. // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 49, 2006 r., s.14 - 15

Przybylski Marian: Stanisław Mukułowski – zapomniany patriota z Czeniaka // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 50, 2006 r., s.12

Przybylski Marian: Sylwester 1918 – pod pruskim zaborem, Nowy Rok 1919 – przyniósł nam wolność. // W: Pałuki i Ziemia Mogileńska, Nr 52, 2006 r., s. 10 - 11

Rembowski Andrzej: Cała Wielkopolska świętowała 90. rocznicę wybuchu niedocenianego dotąd w kraju powstania // W: Polska. Głos Wielkopolski, 29.12.2008 r., s. 11

Rzucali granatami do ... Prusaków (BART) // W: Polska. Głos Wielkopolski 29.12.2008 r., s. 13

Salamon Tadeusz: Stowarzyszenia kombatanckie powstańców wielkopolskich w latach 1921 – 1939 // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 182 – 194

Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918 – 1919 / red. Czubiński Antoni ; Polak Bogusław .- Poznań, 2002

Sobczak Jerzy: Kwatera powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(128), 2008 r., s. 127 - 131

Suwart Adam: Na prasowym froncie. Powstańczy "Przewodnik" //: Przewodnik Katolicki Nr 49, 07.12.2008 r., s. 42 - 43

Suwart Adam: Recepta na niepamięć // W: Przewodnik Katolicki nr 51/52, 21.12.2008 r., s.54 - 55

Szwechłowicz Roman: Pamięć o powstaniu wielkopolskim.// W: Kronika Wielkopolski, Nr 3(127), 2008 r., s.183 – 189

Tomaszewski Jan: Walki o Noteć (Żnin - Łabiszyn - Szubin- Rynarzew). Rok 1918/1919: poprzedzone przygotowaniem i wybuchem powstania w Poznaniu.-Poznań, 1930

W pogoni za baterią (łuk) // W: Przemiany Na Szlaku Piastowskim, Nr 2, 9.01.2009 r., s.20

Wachowiak Eugeniusz: Powstańczy polem wiedzie ślad: o zbrojnym czynie ludu
wielkopolskiego 1918-1919 mową wiązaną a gdzie trzeba prozą / oprac. graf.: Piskorski Tadeusz; drzeworyty Różański Hieronim.- Poznań, 1978

Wielkopolski Powstaniec 1918 - 1919. Rocznik Oświatowo - Historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamieci Powstanie Wielkopolskiego 1918 -1919, Nr 7, 2001 r.

Wielkopolski Powstaniec 1918 - 1919. Rocznik Oświatowo - Historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919, Nr 8, 2002 r.
 
Wielkopolski Powstaniec 1918 – 1919. Rocznik Oświatowo - Historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Nr 13, 2007 r.

Wielkopolski Powstaniec 1918 – 1919. Rocznik Oświatowo - Historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Nr 14, 2008 r.

Wierzejewski Aleksander: Organizacje kombatanckie powstańców wielkopolskich działające w Polsce Ludowej // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(17), 1978 r., s. 195 - 202

Wspomnienia powstańców wielkopolskich / wybór i wstęp Tokarski Lesław; Ziołek Jerzy.-Poznań, 1970

Wspomnienia z powstania wielkopolskiego / wybór i opracowanie Janusz Karwat .- Poznań, 2007

Występski Walerian: Stefan Chosłowski – ziemianin, powstaniec wielkopolski, major Wojska Polskiego // W: Kronika Wielkopolski, Nr 4(128), 2008 r., s. 111 -116

Z tradycji regionu. Pierwszy mogileński (GR) // W: Gazeta Pomorska 14.02.1990 r.

Zasłużonym nauczycielom // W: Rozmaitości Mogileńskie, Nr 8, 1992 r., s.9

Oprac. Zofia Zielińska