Oświadczenie majątkowe pani dyrektor  mgr Marii Chmielewskiej

znajduje się na stronie www.bip.mogilno.pl