Plan Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie przyjęty na XXVI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie 19.12.2012 r.