Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie wraz z Fundacją Ośrodek Karta tworzy Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Zadaniem jest zachowanie i udostępnianie cyfrowo dokumentów i wspomnień. Zdigitalizowane dokumenty umieszczane są na internetowych strona Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, część z nich publikowana jest w ramach Biblioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Zachęcamy mieszkańców Mogilna do aktywnego włączenia się do ich tworzenia.

Na internetowej stronie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej systematycznie zamieszczamy zgromadzone dokumenty. Zapraszamy do przeglądania strony www.mogilno.archiwa.org.