Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie jako Biblioteka Wiodąca otrzymała dofinansowanie z stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii na zorganizowanie spotkań  z Bibliotekami Partnerskimi. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń pozyskanych w trakcie trwania Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkania odbędą się w lipcu i sierpniu. Tematem spotkań będą formy pracy z czytelnikiem, materiały reginalne, wykorzystanie Internetu w pracy i promocja biblioteki w srodowisku lokalnym. w spotkaniach będa także uczestniczyć przedstawiciele społeczności lokalnych.

MBP w Mogilnie współpracuje z bibliotekami: z Dąbrowy, Janikowa i Strzelna