Działalność kulturalna
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie
Filia w Wylatowie

Rok 2013

 

3 stycznia 2013 r.

Zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej pt. „Spotkanie z zimą u progu Nowego Roku” przeprowadzone wspólnie przez bibliotekarki z bibliotek: szkolnej i publicznej. Na początku zajęć odczytane zostały 2 wiersze – H. Bechler „Nowy Rok” i L. J. Kerna „Bajka o Starym i Nowym Roku”. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące tekstu wierszy. Później uczniowie podawali propozycje celów do realizacji w Nowym Roku i zapisywali je. Następnie pracowali w grupach i określali jak i z czego powstają płatki śniegu. Przypomnieli też jak należy dbać o zwierzęta zimą. Na koniec przypomnieli sobie również baśń o Królowej Śniegu i pracując w grupach układali przebieg wydarzeń w baśni.

 

7 stycznia 2013 r.

Wystawa ciekawych książek dla dzieci.

 

9 stycznia 2013 r.

Lekcja biblioteczna dla klasy I dotycząca funkcjonowania bibliotek, różnicy między księgarnią a biblioteką oraz między biblioteką szkolną
a publiczną. Bibliotekarki powiedziały dzieciom o zasadach korzystania z bibliotek: szkolnej i publicznej, o kartach czytelnika i książek, o rodzajach książek i czasopism, które znajdują się w bibliotekach oraz o możliwości korzystania z Internetu. Później dzieci wypożyczały książki.

 

10 stycznia 2013 r.

Zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej – „Dobro i zło w baśni pt. «Królowa Śniegu»”. Na początku zajęć dzieci wymieniły główne postacie z baśni i ich cechy charakterystyczne. Przypomniana została kolejność zdarzeń. Następnie rozmawialiśmy o tym, jakie dwa znaki zła pojawiają się w baśni, czy można pokonać zło i jeśli tak, to czym. Rozważana była także rola dobra i przyjaźni w baśni i w życiu. Na koniec rozmawialiśmy o tym czy da się żyć z „zimnym sercem”. Głosowaniu poddana została kwestia sporna – czego na świecie jest więcej: zła czy dobra? Wynik głosowania był remisowy, ale zaskakujący, ponieważ wszyscy chłopcy głosowali za złem, a dziewczęta za dobrem.

 

28 stycznia 2013 r.

Wystawa książek o Kubusiu Puchatku (na Dzień Kubusia Puchatka).

 

6 lutego 2013 r.

Wystawa książek o zwierzętach (z okazji Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej).

 

7 lutego 2013 r.

         Zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej zorganizowane przez biblioteki: szkolną i publiczną z okazji Dnia Bezpiecznego Komputera i Internetu. Na początku zajęć dzieci wymieniły zagrożenia na jakie mogą być narażone w sieci. Następnie przedstawione zostały im zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, np. pobieranie aktualizacji, korzystanie z oprogramowania antywirusowego, z zapory sieciowej i programowej, używanie silnych haseł i ich regularne zmienianie, tworzenie kopii zapasowych; nie udzielanie przez Internet informacji o danych osobowych, adresów, nie ufanie nieznajomym. Na zakończenie dzieci wymieniły w czym komputer i Internet mogą być nam pomocne.

 

13 lutego 2013 r.

Lekcja biblioteczna dla klasy II dotycząca katalogów i autorów literatury dziecięcej. Dzieci zostały zapoznane przez bibliotekarki z bibliotek: szkolnej i publicznej z tym, jakie katalogi znajdują się w bibliotece i czym one się różnią. Na lekcjach języka polskiego dzieci poznały alfabet, zostało im więc zaprezentowane w jaki sposób układa się karty w katalogu alfabetycznym. Rozmawialiśmy także o autorach książek dla dzieci i na przykładach tych autorów (Tuwim, Brzechwa, Milne, Lindgren) i ich książek dzieci układały
w jakiej kolejności powinny stać na półce dane książki i ich karty katalogowe w katalogu alfabetycznym.

 

18 lutego 2013 r.

Wystawa książek o Mikołaju Koperniku z okazji 540 rocznicy urodzin i 470 rocznicy śmierci.

 

13 marca 2013 r.

Wystawa książek o Wielkanocy.

 

8 kwietnia 2013 r.

Wystawa książek o zdrowiu z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

 

18 kwietnia 2013 r.

Wystawa książek o ziemi i klimacie.

 

22 kwietnia 2013 r.

Wystawa ciekawych książek dla dzieci z okazji Dnia Książki.

 

24 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie wyników konkursu „Z Pamiętnika Szalonego Mola Książkowego” (konkurs ogłoszony został w listopadzie 2012 r.) i wystawa nagrodzonych prac.

 

 

25 kwietnia 2013 r.

Zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej pt. „Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Bibliotekarki z bibliotek: szkolnej i publicznej najpierw zapoznały uczniów
z historią i pochodzeniem święta. Później dzieci pracowały w grupach – na podstawie przeczytanego tekstu miały podać etapy powstawania książki od momentu jej wymyślenia do momentu aż trafi ona do czytelnika. Następnie bibliotekarki w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” zachęciły uczniów do czytania i odczytały im fragmenty książek
z serii „Magiczny domek na drzewie” Mary Pope Osborne.

 

9 maja 2013 r.

Wystawa książek dla dzieci na Tydzień Bibliotek.

 

10-11 maja 2013 r.

Noc w Bibliotece.

         Przez biblioteki: szkolną i publiczną została zorganizowana „Noc w Bibliotece”. Dla dzieci przygotowanych zostało wiele atrakcji. Największą z nich były szkolne podchody w terenie. Dzieci w dwóch grupach – „uciekającej” i „pościgowej” układały, ukrywały i rozwiązywały zadania praktyczne, takie jak: krzyżówki, rebusy, puzzle, łamigłówki logiczne. Napięty plan zdarzeń przewidywał poza podchodami wspólną kolację, rozwiązywanie krzyżówek, udział w kalamburach i nocny posiłek. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” uczniowie mogli zapoznać się z przygodami „Koszmarnego Karolka”, które były odczytywane przez zaproszonego gościa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie i przez opiekunów (miało miejsce nawet czytanie do poduszki). Po północy rozpoczęła się dyskoteka w pidżamach oraz poszukiwanie pogody ducha (czyli różowego słonia – maskotki). Przedpołudnie po nocy wrażeń wypełnione było wspólnym śniadaniem, przypomnieniem zasad fair play, grami i zabawami na boisku szkolnym
oraz mini podchodami na terenie szkoły.

 

 

15 maja 2013 r.

Pasowanie I klasy na czytelników biblioteki szkolnej.

         Dzieci z klasy I zostały zapoznane z funkcjonowaniem i regulaminem bibliotek: szkolnej i publicznej. Następnie uczniowie opowiadali jak należy zachowywać się
w bibliotece i jak traktować książki. Później dzieci układały prawidłową kolejność obrazków z bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Jako, że wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, zostali pasowani na czytelników. Pasowania dokonała bibliotekarka z biblioteki szkolnej, natomiast bibliotekarka z biblioteki publicznej wręczyła nowym czytelnikom zakładki do książek. Po pasowaniu bibliotekarki czytały dzieciom utwory J. Brzechwy – „Leń”, „Samochwała”. Na koniec uczniowie skorzystali z okazji
i wypożyczali książki.

 

16 maja 2013 r.

Zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej pt. „Tydzień Bibliotek 2013 – Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” zorganizowane przez bibliotekarki z bibliotek: szkolnej
i publicznej. Na zajęciach najpierw rozmawialiśmy o tym, czym jest biblioteka i wspomnieliśmy o dawnych bibliotekach. Później dzieci dowiedziały się o historii papirusu, pergaminu i papieru; następnie układały z rozsypanki cytaty dotyczące książek. Na koniec bibliotekarki przeczytały dzieciom wiersz pt. „Paweł i Gaweł”.  

 

27 maja 2013 r.

Wystawa książek na Dzień Dziecka.

 

29 maja 2013 r.

Bibliotekę odwiedziły dwie grupy dzieci z Przedszkola w Wylatowie. Najpierw bibliotekarki z bibliotek: szkolnej i publicznej zapytały dzieci o różnicę między biblioteką
a księgarnią. Następnie przedstawiły zasady korzystania z bibliotek oraz różnice między biblioteką szkolną a publiczną. Bibliotekarki opowiedziały przedszkolakom również
o rodzajach książek, które znajdują się w bibliotece (później pokazały im gdzie, jakie się mieszczą) oraz zapewniły, że w bibliotece można korzystać także z czasopism i Internetu. Później dzieci wraz z opiekunami ustawiły się jeden za drugim tworząc pociąg i podczas, gdy jedna z bibliotekarek odczytywała wiersz J. Tuwima „Lokomotywa”, druga bibliotekarka prowadziła pociąg pomiędzy regałami. Gdy lokomotywa złożona z dzieci dotarła z powrotem, bibliotekarki odczytały przedszkolakom z podziałem na role jeszcze inne wiersze, np. „Kwoka” czy „Samochwała”. Na koniec dzieci przeglądały wybrane książki.

 

29 maja 2013 r.

Zajęcia dla klasy III z językiem angielskim i Kubusiem Puchatkiem. Na początku zajęć zorganizowanych przez nauczycielkę języka angielskiego i bibliotekarki z bibliotek: szkolnej i publicznej dzieci poszukiwały ukrytych na półkach opisów bohaterów książek o Kubusiu Puchatku i kopert z zadaniami do wykonania. Po znalezieniu tekstów i zadań uczniowie odczytywali opisy postaci i wyszczególniali ich cechy charakterystyczne (także po angielsku). Następnie zapamiętawszy jakie cechy posiadali poszczególni bohaterowie uczniowie mieli do wykonania kilka zadań w grupach, np. przyporządkować imiona bohaterów w języku angielskim do imion w języku polskim, ułożyć z rozsypanki zdania
o bohaterach, wybrać cechy charakteryzujące daną postać, które były zapisane w języku angielskim lub języku polskim. Na koniec dyskutowaliśmy o tym, jak grupy poradziły sobie z zadaniami i prezentowaliśmy dzieciom książki o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach, które znajdują się w zbiorach bibliotek.